Spoedhulp & Weekenddienst

De tandartsen in Ermelo en Harderwijk kennen al jaren een uitstekende regeling voor de opvang van spoedgevallen. Het is niet de bedoeling dat u daar gebruik van maakt voor problemen die tijdens de normale praktijk-uren kunnen worden behandeld. Bij klachten tijdens de praktijkuren neemt u natuurlijk eerst contact op met ons. Voor pijnklachten kun u elke werkdag bellen, vóór 9.00 uur. Wij zullen u dan, indien mogelijk, nog dezelfde dag helpen.

 

Er is sprake van een "spoedeisende situatie" als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding. De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd contant afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie, die kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Denkt u ook aan het meenemen van een geldige legitimatie en uw verzekeringspas.

 

De avonddienst geldt van maandag tot en met donderdag van 18.00 uur tot 8.00 uur.

De weekenddienst begint vrijdag om 12.00 uur en duurt tot en met maandagochtend 8.00 uur.

De spreekuren van de dienstdoende tandarts zijn op zaterdag en zondag van 9.30 – 10.00 en van 17.00 – 17.30.

 

De volgende tandartsen hebben dienst: 

 

Maandag 29 mei t/m  maandag 5 juni

Tandarts Younes, Mecklenburglaan 86, Harderwijk. 0341-412211

 

Dinsdag 6 juni t/m zondag 11 juni

Dental Clinics Harderwijk, Boerhaavelaan 104-106, Harderwijk. 0341-369666

 

Maandag 12 juni t/m zondag 18 juni

Tandzorg Centrum Ermelo, Wiekslag 10, Ermelo. 0341-554048

 

Maandag 19 juni t/m zondag 25 juni

Tandartsenpraktijk Tjiook & Kho, Boerhaavelaan 28, Harderwijk. 0341-414105